ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για ανακοινώσεις στα αγγλικά, πατήστε εδώ.

------------------------------------------------------------------------------
Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή δεν κάνει διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου με βάση το φύλο, τη θρησκεία, την εθνικότητα ή καταγωγή, την αναπηρία, ή οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα ή κατάσταση που προστατεύεται από το νόμο.

Θέσεις Εργασίας στην ΑΓΣ & το Perrotis College

Για αγγελίες που δημοσιεύονται στα αγγλικά, πατήστε εδώ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Προκήρυξη θέσης Καθηγητή/-ήτριας Θεατρικής Αγωγής για απασχόληση στο Δημοτικό σχολείο του Ομίλου Σχολείων Βιωματικής Μάθησης Θεσσαλονίκης στο χώρο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής
 
Ο Όμιλος Σχολείων Βιωματικής Μάθησης Θεσσαλονίκης λειτουργεί στο χώρο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και προσφέρει ένα διευρυμένο, βιωματικό και καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών σε παιδιά ηλικίας από 4 έως 12 ετών. Βασικοί άξονες του προγράμματος αποτελούν η έμφαση στα βιωματικά περιβαλλοντικά και καινοτόμα προγράμματα, η ενισχυμένη διδασκαλία των θετικών επιστημών, η κατάκτηση της αγγλικής γλώσσας και ο τεχνολογικός εγγραμματισμός.
 
Για το σχολικό έτος 2019-2020, το Δημοτικό σχολείο του Ομίλου προκηρύσσει θέση μειωμένου ωραρίου για Καθηγητή/-ήτρια Θεατρικής Αγωγής.
 
Xαρακτηριστικά των θέσεων:
 
Κάθε εκπαιδευτικός αναλαμβάνει τα παρακάτω καθήκοντα:
Εφαρμόζει το διευρυμένο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και τα βιωματικά περιβαλλοντικά και καινοτόμα προγράμματα του σχολείου. 
Συνεργάζεται συστηματικά με όλους τους εκπαιδευτικούς του σχολείου.
Αναπτύσσει επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό για την τάξη του και τα προγράμματα που υλοποιεί. 
Διδάσκει χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας (ομαδοσυνεργατική και διαφοροποιημένη διδασκαλία,  βιωματική μάθηση, αξιοποίηση ΤΠΕ).
Συμβάλλει στην οργάνωση των εκπαιδευτικών εκδρομών και επισκέψεων της τάξης του/-ης.
Επικοινωνεί με τους γονείς παρέχοντας έγκαιρα ανατροφοδότηση για την πορεία των μαθητών/τριών.
Συμμετέχει σε δραστηριότητες προώθησης του σχολείου που απαιτούν την παρουσία διδακτικού προσωπικού.
Συμμετέχει σε κοινωνικές δραστηριότητες που απευθύνονται στις οικογένειες των μαθητών/τριών.
 
Όλοι οι Δάσκαλοι / Καθηγητές ειδικότητας αναφέρονται στο Διευθυντή του Δημοτικού σχολείου.
 
Απαιτούμενα προσόντα:
Πτυχίο Θεατρικών Σπουδών ή Θεάτρου (ΑΕΙ)
Ελάχιστη διδακτική εμπειρία 3 ετών στην Α/θμια εκπαίδευση
Εγγραφή στην επετηρίδα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών. 
Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας που πιστοποιείται είτε από προπτυχιακές / μεταπτυχιακές σπουδές σε Η.Π.Α. / Μ. Βρετανία ή από το ανάλογο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας (Γ2)
Πολύ καλές γνώσεις στη χρήση Η/Υ και στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία
Εξαιρετικές διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
Αφοσίωση στην υπεροχή και στην εκπαιδευτική καινοτομία
Άμεμπτη εργασιακή ηθική
 
Επιπλέον προσόντα:
Μεταπτυχιακό τίτλο σε σχετικό αντικείμενο
Εμπειρία στη βιωματική υλοποίηση περιβαλλοντικών ή άλλων καινοτόμων προγραμμάτων
 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστέλλουν την επιστολή ενδιαφέροντος και το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι τις 31 Μαΐου 2019 μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: hr@afs.edu.gr. Το e-mail θα πρέπει να έχει θέμα: Application for the Theater Teaching Position. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, κα Δέσποινα Θεοδωρίδου.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Θέσεις Εργασίας για Αποφοίτους ΑΓΣ & Perrotis College
Θέση Εργασίας στην εταιρία dkAgservice
 
Η εταιρία dkAgservice αναζητεί απόφοιτο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής για τη θέση υπαλλήλου συνεργείου.
 
Η ομάδα της dkAgservice δραστηριοποιείται στο χώρο από το 2010. Τα ιδρυτικά της μέλη διαθέτουν πλέον της εικοσιπενταετούς εμπειρίας στα αγροτικά μηχανήματα του οίκου John Deere. Η εταιρία εδρεύει στα Λαγυνά Θεσσαλονίκης και με το άρτια εξοπλισμένο κινητό συνεργείο που διαθέτει, καλύπτει τεχνικά το γεωγραφικό χώρο της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και τη Βόρεια Εύβοια.

Απαραίτητα προσόντα:
 
Απόφοιτος Τμήματος/Σχολής μηχανολογικής κατεύθυνσης και γνώσεις σε κινητήρες, μεταδόσεις κίνησης, υδραυλικά συστήματα, αρχές ηλεκτρολογίας κλπ.
 
Επιθυμητά προσόντα:
  • Γνώση αγγλικών και ιδιαίτερα τεχνικής ορολογίας στην αγγλική γλώσσα
  • Χειρισμό Η/Υ σε περιβάλλον Windows
  • Δυναμική προσωπικότητα και επικοινωνιακές ικανότητες
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: dkontopoulos@dkagservice.gr
Τηλέφωνο και στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες:
Κοντόπουλος Δημήτριος, τηλ. 6948874654
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Θέση Εργασίας στην εταιρία Τυροκομική Μονάδα Ευγενειάδη
 
Η Τυροκομική Μονάδα Ευγενειάδη αναζητεί για εργασία, απόφοιτο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής με γνώσεις τυροκομίας. Η μονάδα βρίσκεται στη Σκοπιά Σερρών.
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μονάδα, μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα της στο facebook. Υπεύθυνη επικοινωνίας και παραλαβής βιογραφικών: κα Μαρία Ευγενειάδου, τηλ. 23240 22794, 6948108724.
--------------------------------------------------------------------------------------
Θέση Εργασίας στην εταιρία ΛΥΔΑ Α.Ε.

Η πολυεθνική Εμπορική Εταιρία ΛΥΔΑ Α.Ε. με δραστηριότητα στο χώρο των λιπασμάτων και κτηνοτροφικών προϊόντων ζητά άτομα για την κάλυψη θέσεων των πωλητών. 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

----------------------------------------------------------------------------------

American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!