ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για ανακοινώσεις στα αγγλικά, πατήστε εδώ.

------------------------------------------------------------------------------
Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή δεν κάνει διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου με βάση το φύλο, τη θρησκεία, την εθνικότητα ή καταγωγή, την αναπηρία, ή οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα ή κατάσταση που προστατεύεται από το νόμο.

Θέσεις Εργασίας στην ΑΓΣ & το Perrotis College

Για αγγελίες που δημοσιεύονται στα αγγλικά, πατήστε εδώ.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Προκήρυξη θέσεων για απασχόληση στο Δημοτικό σχολείο του Ομίλου Σχολείων Βιωματικής Μάθησης Θεσσαλονίκης στο χώρο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής

Ο Όμιλος Σχολείων Βιωματικής Μάθησης Θεσσαλονίκης λειτουργεί στο χώρο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και προσφέρει ένα διευρυμένο, βιωματικό και καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών σε παιδιά ηλικίας από 4 έως 12 ετών. Βασικοί άξονες του προγράμματος αποτελούν η έμφαση στα βιωματικά περιβαλλοντικά και καινοτόμα προγράμματα, η ενισχυμένη διδασκαλία των θετικών επιστημών, η κατάκτηση της αγγλικής γλώσσας και ο τεχνολογικός εγγραμματισμός.

Για το σχολικό έτος 2019-2020, το Δημοτικό σχολείο του Ομίλου προκηρύσσει θέσεις πλήρους απασχόλησης για Δασκάλους/-ες.

Αποστολή των θέσεων:

Όλοι οι Δάσκαλοι/-ες αναφέρονται στο Διευθυντή του Δημοτικού σχολείου. Οι Δάσκαλοι/-ες είναι υπεύθυνοι/ες για την τάξη τους.

Xαρακτηριστικά των θέσεων:

Κάθε εκπαιδευτικός αναλαμβάνει τα παρακάτω καθήκοντα:

 • Εφαρμόζει το διευρυμένο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και τα βιωματικά περιβαλλοντικά και καινοτόμα προγράμματα του σχολείου.
 • Συνεργάζεται συστηματικά με όλους τους εκπαιδευτικούς του σχολείου.
 • Αναπτύσσει επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό για την τάξη του και τα προγράμματα που υλοποιεί.
 • Διδάσκει χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας (ομαδοσυνεργατική και διαφοροποιημένη διδασκαλία,  βιωματική μάθηση, αξιοποίηση ΤΠΕ).
 • Συμβάλλει στην οργάνωση των εκπαιδευτικών εκδρομών και επισκέψεων της τάξης του/-ης.
 • Επικοινωνεί με τους γονείς παρέχοντας έγκαιρα ανατροφοδότηση για την πορεία των μαθητών/τριών.
 • Συμμετέχει σε δραστηριότητες προώθησης του σχολείου που απαιτούν την παρουσία διδακτικού προσωπικού.
 • Συμμετέχει σε κοινωνικές δραστηριότητες που απευθύνονται στις οικογένειες των μαθητών/τριών.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο Παιδαγωγικού.
 • Ελάχιστη διδακτική εμπειρία 3 ετών στην Α/θμια εκπαίδευση.
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας που πιστοποιείται είτε από προπτυχιακές / μεταπτυχιακές σπουδές σε Η.Π.Α. / Μ. Βρετανία ή από το ανάλογο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας (Γ2)
 • Πολύ καλές γνώσεις στη χρήση Η/Υ και στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία.
 • Εξαιρετικές διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες.
 • Αφοσίωση στην υπεροχή και στην εκπαιδευτική καινοτομία.
 • Άμεμπτη εργασιακή ηθική.

Επιπλέον προσόντα:

 • Μεταπτυχιακό τίτλο στην Α/θμια εκπαίδευση.
 • Εμπειρία στη βιωματική υλοποίηση περιβαλλοντικών ή άλλων καινοτόμων προγραμμάτων.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστέλλουν την επιστολή ενδιαφέροντος και το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2019 μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: hr@afs.edu.gr. Το e-mail θα πρέπει να έχει θέμα: Application for Elementary Teaching Positions. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, κα Δέσποινα Θεοδωρίδου, τηλ.: 2310 492740.

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Προκήρυξη θέσης για απασχόληση στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή
 
Για το τρέχον σχολικό έτος (2018-2019), η Αμερικανική Γεωργική Σχολή προκηρύσσει θέση αναπληρωτή/-ώτριας καθηγητή/-ήτριας Μαθηματικών για διδασκαλία στα Δευτεροβάθμιο της Σχολείο.
 
Απαιτούμενα προσόντα:
Πτυχίο Μαθηματικών από Ελληνικό ΑΕΙ ή πτυχίο Πανεπιστημίου της αλλοδαπής αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο από το ΔΟΑΤΑΠ.
Εγγραφή στην επετηρίδα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών
Ελάχιστη τριετή προϋπηρεσία διδασκαλίας.
Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
Πολύ καλές γνώσεις στη χρήση Η/Υ και στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία.
Εξαιρετικές διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες.
Αφοσίωση στην υπεροχή και στην εκπαιδευτική καινοτομία.
Άμεμπτη εργασιακή ηθική.
 
Επιπλέον προσόντα:
Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο στο αντικείμενο. 
Εμπειρία στην υλοποίηση βιωματικών, εργαστηριακών ή άλλων καινοτόμων προγραμμάτων.
 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστέλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2019 μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: hr@afs.edu.gr. Το e-mail θα πρέπει να έχει θέμα: Application for High School Teaching Position
Θέσεις Εργασίας για Αποφοίτους ΑΓΣ & Perrotis College

Θέση Εργασίας στην εταιρία ΛΥΔΑ Α.Ε.

Η πολυεθνική Εμπορική Εταιρία ΛΥΔΑ Α.Ε. με δραστηριότητα στο χώρο των λιπασμάτων και κτηνοτροφικών προϊόντων ζητά άτομα για την κάλυψη θέσεων των πωλητών. 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

----------------------------------------------------------------------------------

Θέση Εργασίας στην εταιρία Τζουρμπάκης Ιωάννης & Σια Ε.Ε.

Η εταιρεία Τζουρμπάκης Ιωάννης & Σια Ε.Ε., ένα παραδοσιακό τυροκομείο του Ρεθύμνου με παρουσία που ανάγεται στο 1978, αναζητά καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό για την εξής θέση:

Τεχνολόγος τροφίμων για την παραγωγή και τον ποιοτικό έλεγχο  

 • Εργασιακή εμπειρία στον κλάδο των τυριών θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Θέση πλήρους απασχόλησης.

Περισσότερες πληροφορίες: info@tzourmpakis.gr

-------------------------------------------------------------------------------

Θέση εργασίας στην εταιρεία ΦΙΛΩΤΑΣ ΜΠΕΛΑΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. – Τυροκομικά Βερμίου
 
Με έντονη εξαγωγική δραστηριότητα και σημαντική παρουσία στην Ελληνική Αγορά Τυροκομικών που βρίσκεται στο 12ο χλμ. Αλεξάνδρειας - Κατερίνης, επιθυμεί να προσλάβει:
 
ΤΥΡΟΚΟΜΟ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 
Περιγραφή θέσης – Κύριες αρμοδιότητες:
 • Εργασία στους παραγωγικούς χώρους του εργοστασίου (τμήμα  παραγωγής ημιέτοιμωνσκληρών - ημίσκληρων τυριών)
 • Τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας
Προφίλ υποψηφίου – Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πτυχίο τεχνίτη/τεχνικού γαλακτοκομίας – τυροκομίας, τεχνολόγου τροφίμων ή τεχνολόγου γεωπόνου
 • Απαραίτητη εμπειρία στην παραγωγή γαλακτοκομικών – τυροκομικών προϊόντων
 • Πολύ καλή γνώση διαδικασιών παραγωγής
 • Καλή γνώση Αγγλικών και χειρισμού Η/Υ 
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
 • Επιθυμητή ειδίκευση σπουδών σε θέματα γαλακτοκομικών προϊόντων
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας
 • Εργατικότητα, αξιοπιστία, συνέπεια, επαγγελματισμό
 • Δίπλωμα οδήγησης, επιθυμητή κατοχή ΙΧ αυτοκινήτου
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Παροχές:
 • Προοπτικές εξέλιξης σε μια δυναμική και αναπτυσσόμενη εταιρία
 • Πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη

Πληροφορίες: apitsel@afs.edu.gr   /  τηλ. 2310 492 702  κα Πιτσέλη

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Θέση Εργασίας στην IKOS DASSIA στην Κέρκυρα - Μόνιμη Απασχόληση

Ikos Resorts είναι μια αλυσίδα πολυτελών 5* resort που αναπτύσσονται συνεχώς και έχουν βραβευτεί με παγκόσμιες διακρίσεις.

Με δύο βραβευμένα ξενοδοχεία στη Χαλκιδική και δύο καινούργια ξενοδοχεία τον Μάιο του 2018 στην Κέρκυρα και το 2019 στην Κω αναζητούμε ταλαντούχους νέους καθώς και έμπειρους επαγγελματίες που θα γίνουν μέλη της ομάδας μας.

Υπεύθυνος Κήπων - Greenkeeper

Απαραίτητα Προσόντα & Ικανότητες:

 • Το λιγότερο 2 χρόνια προϋπηρεσίας σε ανάλογη θέση σε τεσσάρων/πέντε αστέρων ξενοδοχειακή μονάδα, σε φυτώριο ή εταιρία συντήρησης κήπων
 • Να γνωρίζει τις τεχνικές φυτέματος, ποτίσματος και κλαδέματος
 • Να γνωρίζει κατηγορίες φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και τις κηπευτικές ιδιαιτερότητές τους
 • Να μπορεί να αναγνωρίσει ασθένειες φυτών, επιβλαβείς οργανισμούς και να εφαρμόζει τις απαραίτητες τεχνικές για την αντιμετώπισή τους
 • Να μπορεί να χρησιμοποιεί λιπάσματα και φυτοφάρμακα
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας, ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα με διοικητικές ικανότητες
 • Ανάλογες σπουδές ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ θα θεωρηθούν επιπλέον προσόντα
 • Κάτοικοι Κέρκυρας θα προτιμηθούν

Αποστολή βιογραφικών: careers@saniresort.gr

--------------------------------------------------------------------------------

Ζητείται άτομο για άμεση πρόσληψη στο τυροκομείο Μίχου στη Δορκάδα Θεσσαλονίκης

Βασικά καθήκοντα:
Βοηθός παραγωγής τυριού και γιαουρτιού

Απαραίτητα προσόντα:

 • Εμπειρία στην παραγωγή τυριών και γιαουρτιού
 • Δίπλωμα οδήγησης

Επιθυμητά  προσόντα:

 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας και Η/Υ
 • Υπευθυνότητα, τιμιότητα, ομαδικό πνεύμα

Αποστολή βιογραφικών: michou.dorkados@gmail.com

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23940 92101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!