Σύγχρονες Γεωργικές Πρακτικές
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /   Εκπαίδευση Ενηλίκων   /   Σύγχρονες Γεωργικές Πρακτικές

Το βιωματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει ως στόχο ο σπουδαστής να κατανοήσει το πλαίσιο λειτουργίας μιας αγροτικής εκμετάλλευσης που δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή ποιοτικών προϊόντων, με προστιθέμενη αξία στην αγορά, μέσα από δράσεις βελτιστοποίησης της παραγωγής με καινοτόμες μεθόδους, σύμφωνες με τις αρχές προστασίας του περιβάλλοντος.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος ο απόφοιτος θα είναι σε θέση να οργανώνει και να διαχειρίζεται μια βιώσιμη αγροτική εκμετάλλευση, έχοντας αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, αλλά και έχοντας υιοθετήσει στάσεις ζωής τέτοιες που να εξασφαλίζουν την αειφόρο ανάπτυξη. Πιο συγκεκριμένα, στόχος του προγράμματος είναι ο απόφοιτος:

Για εγγραφές, πατήστε εδώ.

American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram
 
© 2017 American Farm School