ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /   Εκπαίδευση Ενηλίκων   /   Σεμινάρια   /   Λίστα Σεμιναρίων
Λίστα Σεμιναρίων
Χρήση και συντήρηση γεωργικών ελκυστήρων και παρελκομένων
Π. Ευαγγέλου, Π. Σαράφης και Κ. Ζουκίδης M.Sc.
Ξεκίνημα: -
Διάρκεια: Διάρκεια: 28 ώρες, 11 συναντήσεις
Ημέρες / Ώρες: Εαρινό Εξάμηνο, Παρασκευή 5-8μμ
 
 
Περιγραφή Σεμιναρίου
Στόχος του σεμιναρίου είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σχετικά με τη σωστή επιλογή, χρήση και διαχείριση των γεωργικών μηχανημάτων, όπως οι γεωργικοί ελκυστήρες και τα παρελκόμενά τους, ο εξοπλισμός κηποτεχνίας, κ.ά. Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται στην αναγνώριση των διαφόρων κατηγοριών μηχανημάτων, όπως κατεργασίας του εδάφους, σποράς, εγκατάστασης φυτειών, φυτοπροστασίας, λίπανσης, συγκομιδής γεωργικών προϊόντων και χορτοδοτικών φυτών καθώς και στην επιλογή του κατάλληλου μηχανήματος ανάλογα με τη χρήση, την καλλιέργεια, τις εδαφικές συνθήκες, την έκταση και άλλους παράγοντες που αφορούν την εκάστοτε καλλιέργεια. Έμφαση  δίνεται  στην παρακολούθηση της λειτουργίας, τη συντήρηση, επισκευή και αποκατάσταση βλαβών στα μηχανήματα που απασχολούνται σε διάφορες εργασίες στον ευρύ γεωργικό τομέα  Το σεμινάριο συμπληρώνεται με εκπαίδευση στην εφαρμογή σύγχρονου γεωργικού εξοπλισμού στους γεωργικούς ελκυστήρες, όπως εξοπλισμού της Γεωργίας Ακριβείας και στα οικονομικά και περιβαλλοντολογικά οφέλη που επιφέρει.       
 
Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:
Να κατανοούν τα κριτήρια επιλογής των κατάλληλων μηχανημάτων και εργαλείων των φυτοτεχνικών έργων. 
Να συντηρούν και να επιδιορθώνουν τα μηχανήματα και τα εργαλεία των φυτοτεχνικών έργων, στο επίπεδο ενός ερασιτεχνικού συνεργείου αγροτικών μηχανημάτων. 
Να οργανώνουν και διαχειρίζονται μια αποθήκη ανταλλακτικών και αναλώσιμων γεωργικών μηχανημάτων και εργαλείων. 
Να οργανώνουν ένα συνεργείο για βασικές επιδιορθώσεις και να μάθουν προτείνουν λύσεις για τη βελτίωση των γεωργικών μηχανημάτων 
Να επιλέγουν την κατάλληλη μέθοδο καλλιεργητικών εργασιών και τον ορθό προγραμματισμό εργασιών, με σκοπό την αειφορική διαχείρισή του εδάφους και της καλλιέργειας τους.
Να επιλέγουν ανάλογα με τις πραγματικές τους ανάγκες, τα κατάλληλα γεωργικά μηχανήματα-εργαλεία και αναλώσιμα. 
Να πραγματοποιούν βαθμονόμηση του ψεκαστικού μηχανήματος και να τηρούν τις ορθές γεωργικές πρακτικές εφαρμογής του φυτοφαρμάκου στον αγρό.
Να κατανοούν σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο την χρήση του σύγχρονου γεωργικού εξοπλισμού των γεωργικών ελκυστήρων στις καλλιέργειες τους.
Να κατανοούν και μπορούν να συμμετάσχουν σε ενημερώσεις και μετεκπαιδεύσεις σε νέες τεχνολογίες στο χώρο των γεωργικών μηχανημάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Να επιλέγουν τον κατάλληλο ελκυστήρα και παρελκόμενο για την ικανοποίηση των πραγματικών αναγκών των καλλιεργειών τους.

 

Σε ποιους απευθύνεται:

 • Παραγωγούς γεωργικών προϊόντων
 • Ερασιτέχνες αγρότες
 • Γεωπόνους
 • Επαγγελματίες κηποτέχνες
 • Επαγγελματίες του χώρου συντήρησης γεωργικών μηχανημάτων
 • Και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να εντάξει τη χρήση γεωργικών μηχανημάτων στην εργασία του

Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής λειτουργούν πιστοποιημένα εκπαιδευτικά και εξεταστικά κέντρα που δίνουν τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σεμιναρίου να παραλάβουν, μέσα από εξετάσεις, τα παρακάτω πιστοποιητικά:

 • Πιστοποιητικό Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων μέσω του εγκεκριμένου εκπαιδευτικού και εξεταστικού κέντρου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων 
 • Τις παρακάτω άδειες οδήγησης και χειρισμού:
 • Άδεια τύπου Α(Διαξονικούς Γεωργικούς Ελκυστήρες, Τετράτροχα Βοηθητικά Αγροτικά Μηχανήματα, Αυτοκινούμενα Ψεκαστικά  κ.λ.π.)
 • Άδεια τύπου Β(Μονοαξονικούς Γεωργικούς Ελκυστήρες) 
 • Άδεια Βαμβακοσυλλεκτικής Μηχανής (Βαμβακοσυλλεκτικές Μηχανές)
 • Άδεια Θεριζοαλωνιστικής(Θεριζοαλωνιστικές Μηχανές) 

 

Κόστος: € 300 κατ΄ άτομο το οποίο περιλαμβάνει CD με τις σημειώσεις του σεμιναρίου, πιστοποιητικό παρακολούθησης, πρόσβαση στη βιβλιοθήκη "Δημήτρης & Αλίκη Περρωτή" καθ’ όλη τη διάρκεια παρακολούθησης του σεμιναρίου και στο εκπαιδευτικό αγρόκτημα της ΑΓΣ

American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017 American Farm School
X
Φόρμα Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για τα
σεμινάρια ενηλίκων