ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /   Εκπαίδευση Ενηλίκων   /   Σεμινάρια   /   Λίστα Σεμιναρίων
Λίστα Σεμιναρίων
Επεξεργασία και Συντήρηση Τροφίμων
Ν. Χατζηλίας
Ξεκίνημα: -
Διάρκεια: 28 ώρες ; 12 συναντήσεις
Ημέρες / Ώρες: Χειμερινό & Εαρινό Πέμπτη 5-8 μμ

Περιγραφή Σεμιναρίου

Το Σεμινάριο είναι σχεδιασμένο ώστε να εισάγει τους εκπαιδευόμενους στις αρχές της τεχνολογίας τροφίμων και να τους εφοδιάσει με όλες τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με την έννοια του τροφίμου, στη διαδικασία παραγωγής, στις πρώτες ύλες και την κατάλληλη χρήση αυτών, την επεξεργασία, συντήρηση και αποθήκευση των τροφίμων καθώς την ποιότητα και τη συσκευασία του τελικού προϊόντος. Το σεμινάριο περιλαμβάνει θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα όπου επιδεικνύονται μικρά και χαρακτηριστικά παραδείγματα χρήσης πρώτων υλών και των ιδιοτήτων τους.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

  • Να κατανοήσουν τη σημαντικότητα τηςεπεξεργασίας, συντήρησης και αποθήκευσης του τροφίμου με βάση τα συστατικά τροφίμων και τη λειτουργικότητα του τροφίμου
  • Να διακρίνουν τα αίτια αλλοίωσης
  • Να κατανοήσουν μεθόδους επεξεργασίας και συντήρησης και επίδραση αυτών στα συστατικά των τροφίμων (θερμική επεξεργασία, αφυδάτωση, ψύξη-κατάψυξη, ιονισμός , ζυμώσεις, κοινό μαγείρεμα)
  • Να αναπτύσσουν συνταγές και να καθορίζουν την ημερομηνία λήξης

Σε ποιους απευθύνεται:

  • Ερασιτέχνες παραγωγούς
  • Τεχνολόγους τροφίμων
  • Γεωπόνους
  • Παραγωγούς που τυποποιούν τα προϊόντα τους
  • Νέους επιχειρηματίες
  • Και σε κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να αποκτήσει γνώσεις στην επεξεργασία και συντήρηση τροφίμων

Κόστος: 260 € κατ΄ άτομο που περιλαμβάνει σημειώσεις σε CD, πιστοποιητικό παρακολούθησης καθώς και πρόσβαση στη βιβλιοθήκη "Δημήτρης & Αλίκη Περρωτής" καθ’ όλη τη διάρκεια παρακολούθησης του σεμιναρίου και στα εργαστήρια τεχνολογίας τροφίμων του Perrotis College.

American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017 American Farm School
X
Φόρμα Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για τα
σεμινάρια ενηλίκων