ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /   Εκπαίδευση Ενηλίκων   /   Σεμινάρια   /   Λίστα Σεμιναρίων
Λίστα Σεμιναρίων
Τυποποίηση & Συσκευασία Αγροτικών Προϊόντων, Σχεδιασμός ετικέτας και Branding
Ν. Χατζηλίας, Χ. Μουρτζιόπουλος, Ε. Χατζηαντωνίου
Ξεκίνημα: -
Διάρκεια: 28 ώρες ; 10 συναντήσεις
Ημέρες / Ώρες: Χειμερινό & Εαρινό Τετάρτη 5-7 & 5-8 μμ

Περιγραφή Σεμιναρίου

Η σχέση μεταξύ της συσκευασίας και του αγροτικού προϊόντος είναι άρρηκτη και μοναδική. Πέρα από το να περιέχει και να συντηρεί, βοηθά στην επεξεργασία, στη διανομή, στο marketing, τις πωλήσεις και ακόμα στο μαγείρεμα και το σερβίρισμα των προϊόντων. Το Σεμινάριο είναι σχεδιασμένο ώστε να εφοδιάσει τους εκπαιδευόμενους με όλες τις απαραίτητες πρακτικές και θεωρητικές γνώσεις σχετικά με τις ισχύουσες εφαρμογές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στην τυποποίηση, τη συσκευασία και τη σήμανση των αγροτικών προϊόντων και τους κανόνες βιοασφάλειας και ιχνηλασιμότητας κατά την τυποποίηση, συσκευασία και μεταφορά τους για την επιμήκυνση του χρόνου ζωής, τη διατήρηση της ποιότητας και προσθετικής τους αξίας στην αγορά. Αναλύονται οι σύγχρονες τάσεις στη συσκευασία τροφίμων και στο σχεδιασμό της συσκευασίας και της ετικέτας με βάση το στόχο των αγορών και την ψυχολογία των καταναλωτών. Δίνεται έμφαση στον τομέα της προώθησης και εμπορικής ονομασίας (branding& brandname) των προϊόντων.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

 • Να ταξινομούν τα αγροτικά προϊόντα με βάση εμπορικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά.
 • Να επιλέγουν το κατάλληλο μέσο συσκευασίας με βάση τις φυσικές και χημικές ιδιότητες των αγροτικών προϊόντων.
 • Να αναγνωρίζουν και να αξιοποιούν τις νέες τάσεις στη συσκευασία τροφίμων (πχ. έξυπνη, ενεργή, βιοδιασπώμενη συσκευασία)
 • Να συσκευάζουν τα αγροτικά προϊόντα σύμφωνα με τις μεθόδους και τεχνικές συντήρησης και επισήμανσης.
 • Να κατανοούν τις βασικές αρχές και έννοιες των συστημάτων διαχείρισης της ασφάλειας και ποιότητας των προϊόντων και των συστημάτων ιχνηλασιμότητας.
 • Να διακρίνουν τις νομικές απαιτήσεις σε σχέση με τη συσκευασία, επισήμανση και ασφάλεια των προϊόντων.
 • Να αναγνωρίζουν τη σημασία και να προχωρούν στο σχεδιασμό της συσκευασίας και της ετικέτας.
 • Να αναγνωρίζουν την εφοδιαστική αλυσίδα  και τις τάσεις αγοράς.
 • Να γνωρίζουν τα στοιχεία που συνθέτουν την εμπορική ταυτότητα του προϊόντος και να τα αξιοποιούν.

Σε ποιους απευθύνεται:

 • Παραγωγούς που τυποποιούν και συσκευάζουν προϊόντα για οικιακή ή εμπορική χρήση
 • Νέους επιχειρηματίες (startups)
 • Γραφίστες που ασχολούνται με το σχεδιασμό της ετικέτας
 • Προσωπικό βιομηχανίας τροφίμων
 • Καταναλωτές
 • Σε κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να αναπτύξει γνώσεις για την τυποποίηση, τη συσκευασία, των τροφίμων

Κόστος: 230€ κατ΄ άτομο (περιλαμβάνει CDμε τις σημειώσεις του σεμιναρίου, Πιστοποιητικό παρακολούθησης καθώς και πρόσβαση στη βιβλιοθήκη "Δημήτρης & Αλίκη Περρωτή καθ’ όλη τη διάρκεια παρακολούθησης του σεμιναρίου και στο εργαστήριο ανάπτυξης νέων προϊόντων της ΑΓΣ).

American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017 American Farm School
X
Φόρμα Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για τα
σεμινάρια ενηλίκων