ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /   Εκπαίδευση Ενηλίκων   /   Σεμινάρια   /   Λίστα Σεμιναρίων
Λίστα Σεμιναρίων
Τουρισμός Υπαίθρου
Μ. Εμμανουηλίδου
Ξεκίνημα: Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020
Διάρκεια: 28 ώρες ; 10 συναντήσεις
Ημέρες / Ώρες: Χειμερινό & Εαρινό Τετάρτη 5-7 & 5-8 μμ

Περιγραφή Σεμιναρίου

Το Σεμινάριο είναι σχεδιασμένο ώστε να εφοδιάσει τους εκπαιδευόμενους με όλες τις απαραίτητες πρακτικές και θεωρητικές γνώσεις σχετικά με τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού oοποίowεπιδιώκει τη δημιουργία θετικών κοινωνικών, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Παρουσιάζει αναλυτικά τρόπους και καλές πρακτικές επιχειρηματικής δραστηριότητας στον κλάδο του αγροτικού τουρισμού και του τουρισμού στην ύπαιθρο στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Για το λόγο αυτό, παράλληλα με την εισηγήτρια, επιχειρηματίες του κλάδου θα προσκαλούνται στο σεμινάριο, περιγράφοντας την προσωπική τους εμπειρία.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

  • Να σχεδιάσουν και να προσφέρουν δραστηριότητες και υπηρεσίες αγροτικού τουρισμού και τουρισμού στην ύπαιθρο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
  • Να οργανώνουν και να διαχειρίζονται την επιχείρηση τους, ενσωματώνοντας διεθνή πρότυπα ποιότητας στις υπηρεσίες τους.
  • Να κατανοήσουν και να προσαρμόσουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες στις ανάγκες και τα κίνητρα των διαφορετικών εν δυνάμει πελατών.
  • Να επιμεληθούν στοιχεία στρατηγικών μάρκετινγκ και να συμμετέχουν σε δίκτυα προώθησης του κλάδου.
  • Να υποβάλλουν προτάσεις για χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα.

Μετά από θεωρητική εξέταση, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα (προαιρετικά) να πιστοποιηθούν ως Υπεύθυνοι Αγροτουριστικής Μονάδας μέσω της ACTA, που είναι ο οργανισμός που εκδίδει το πιστοποιητικό. Η ACTA είναι φορέας πιστοποίησης ανθρώπινου δυναμικού, που ίδρυσε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και σκοπός του είναι να παρέχει πιστοποιήσεις γνώσεων και δεξιοτήτων.

Σε ποιους απευθύνεται:

  • Επιχειρηματίες ή/και προσωπικό του κλάδου του αγροτικού τουρισμού και τουρισμού στην ύπαιθρο
  • Γεωργούς και κτηνοτρόφους που θέλουν να αξιοποιήσουν την εκμετάλλευση τους τουριστικά
  • Παραγωγούς που τυποποιούν αγροδιατροφικά προϊόντα
  • Εν δυνάμει επιχειρηματίες του κλάδου

Κόστος: 220 € κατ΄ άτομο (περιλαμβάνει CD με τις σημειώσεις του σεμιναρίου καθώς και πρόσβαση στη βιβλιοθήκη "Δημήτρης & Αλίκη Περρωτή" καθ’ όλη τη διάρκεια παρακολούθησης του σεμιναρίου και Πιστοποιητικό παρακολούθησης). 

American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017 American Farm School
X
Φόρμα Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για τα
σεμινάρια ενηλίκων