ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /   Εκπαίδευση Ενηλίκων   /   Σεμινάρια   /   Λίστα Σεμιναρίων
Λίστα Σεμιναρίων
Σύγχρονες τεχνικές στη Γεωργία
Δρ. Ε. Νίνου, Δρ. Γ. Μυλωνάς, Δρ. Α. Μαυρίδης, Κ. Ζουκίδης, Δρ. Σ. Γκέρτσης
Ξεκίνημα: -
Διάρκεια: 28 ώρες ; 10 συναντήσεις
Ημέρες / Ώρες: Εαρινό Εξάμηνο Παρασκευή 5-7 & 5-8 μμ

Περιεχόμενο Σεμιναρίου

Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή γνώσεων σχετικά με τη σωστή διαχείριση του εδάφους για τη διατήρηση της γονιμότητας του και την ορθολογική θρέψη σημαντικά οικονομικά καλλιεργειών. Παρέχονται αρχές για την ορθολογική κατεργασία του εδάφους, συμβουλές λίπανσης και διαχείρισης των θρεπτικών στοιχείων σε συστήματα αμειψισποράς. Το σεμινάριο δίνει γνώσεις για την ορθολογική χρήση του νερού στην καλλιέργεια ανάλογα με τις συνθήκες και τις ανάγκες της καλλιέργειας. Στόχος είναι η απόκτηση γνώσης για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων με την άριστη αξιοποίηση του νερού και του εδάφους σύμφωνα με τις αρχές της αειφορίας που ορίζει η νέα ΚΑΠ. Επίσης, στο πρόγραμμα αναλύεται η σύγχρονη γεωργική παραγωγή η οποία στηρίζεται όλο και περισσότερο στη χρήση τεχνολογίας αιχμής. Η νέα ΚΑΠ ενισχύει τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών για αειφορικότερη διαχείριση. Στα πλαίσια του μαθήματος διδάσκονται οι αρχές και πρακτικές της Γεωργίας Ακριβείας, με εφαρμογή των αρχών και του σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού, με στόχο την αναγνώριση και καταγραφή  της παραλλακτικότητας του εδάφους και των φυτών και στη συνεχεία την εφαρμογή «με ακρίβεια» των σημαντικότερων εισροών παραγωγής (άρδευση, λίπανση, φυτοπροστατευτικά μέσα). Τα αποτελέσματα είναι η αυξημένη αποδοτικότητα των πόρων, η εξοικονόμηση εισροών και η φιλικότερη διαχείριση του περιβάλλοντος. Αυτά μεταφράζονται σε μειωμένο κόστος παραγωγής και αυξημένο κέρδος για τον παραγωγό.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

 • Να κάνουν ορθολογική λίπανση με βάση τις ανάγκες του εδάφους και της καλλιέργειας
 • Να επιλέγουν την κατάλληλη μέθοδο και να κάνουν προγραμματισμό της άρδευσης με γνώμονα την ορθολογική χρήση του νερού
 • Να διατηρούν-αυξάνουν τη γονιμότητα του εδάφους με σκοπό την αειφορική διαχείρισή
 • Να χρησιμοποιούν προηγμένο τεχνολογικό εξοπλισμό στις καλλιέργειες τους
 • Παραγωγούς
 • Γεωπόνους
 • Νέους επιχειρηματίες
 • Και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο

Σε ποιους απευθύνεται:

 • Παραγωγούς
 • Γεωπόνους
 • Νέους επιχειρηματίες
 • Και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο

Κόστος: 260€ κατ΄άτομο το οποίο περιλαμβάνει CD με τις σημειώσεις του σεμιναρίου, πιστοποιητικό παρακολούθησης, πρόσβαση στη βιβλιοθήκη "Δημήτρης & Αλίκη Περρωτή" καθ’ όλη τη διάρκεια παρακολούθησης του σεμιναρίου και στο εκπαιδευτικό αγρόκτημα της ΑΓΣ

American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017 American Farm School
X
Φόρμα Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για τα
σεμινάρια ενηλίκων