ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   /   Νέα & Εκδηλώσεις   /   Νέα
Νέα
Με τη συνεργασία του SPMO της ΑΓΣ η πρότυπη ομάδα Proud Farm
07. 03. 2021

Καινοτόμες πρακτικές, στέρεες υποδομές και αναπτυξιακή προοπτική έχει αποκτήσει η ομάδα Proud Farm, με τη στήριξη και τη συνεργασία του Γραφείου Διαχείρισης Στρατηγικών Έργων της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. 

Η Proud Farm ξεκίνησε το 2018 και είναι μία αφοσιωμένη ομάδα ανθρώπων που οραματίζονται ένα βιώσιμο μέλλον για την ελληνική αιγοπροβατοτροφία. Στόχος της είναι να αναπτύξει ένα μοντέλο που θα επιτρέπει στους νέους, οι οποίοι δεν διαθέτουν κεφάλαια και γνώσεις, να ασχοληθούν με τον κλάδο. Ο αρχικός στρατηγικός σχεδιασμός περιελάμβανε τη διαμόρφωση του απαραίτητου γνωσιακού υπόβαθρου αλλά και την ανάπτυξη των κατάλληλων επιστημονικών και τεχνολογικών εργαλείων, που θα στήριζαν το εγχείρημα.  Σταδιακά η ιδέα άρχισε να αποκτά μορφή και έτσι γεννήθηκε η «Proud Farm Θερμοκοιτίδα Γαλακτοπαραγωγού Αιγοπροβατοτροφίας», η πρώτη στον κόσμο που αναλαμβάνει τη δημιουργία επιτυχημένων αιγοπροβατοτρόφων.

«Η οικονομική κατάσταση ενός αγροκτήματος - η παραγωγικότητα και η αποδοτικότητά του - μπορεί να είναι ένα μαύρο κουτί. Κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει και ποια είναι τα πραγματικά κόστη, αλλά συνεργαζόμαστε με επίλεκτους επιστήμονες από εκπαιδευτικούς οργανισμούς, όπως η Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Μάλιστα, τελευταία ετοιμάζουμε πρόταση που αποσκοπεί στη μείωση του παραγωγικού κόστους, κυρίως από ζωοτροφές, μέσω ηλεκτρονικής διαχείρισης των εισροών και εκροών της μονάδας. Το σύστημα είναι χρήσιμο όχι μόνο για τον κτηνοτρόφο διότι οδηγεί σε μια πιο σωστή κοστολόγηση και λήψη αποφάσεων, αλλά  και για την παρακολούθηση του τομέα στο σύνολό του», δήλωσε το ιδρυτικό μέλος της ομάδας, Νικόλαος Κολτσίδας.

Μέσα στα λίγα χρόνια από της ίδρυσή της η ομάδα - με την υποστήριξη και της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής - έχει κατορθώσει να συμμετέχει όχι μόνο σε προγράμματα αλλά και σε κλαδικά clusters όπως είναι το ΙnoFA που έχει ως σκοπό να δημιουργήσει συνέργειες για την ανάπτυξη νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών που θα οδηγήσουν στη βελτίωση των εφαρμοζόμενων διαδικασιών εκ μέρους όλων των κρίκων της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η τεχνολογική αναβάθμιση θα τη βοηθήσει να αντιμετωπίσει τις σύγχρονες προκλήσεις που αφορούν στην κυκλική οικονομία, την ιχνηλασιμότητα των τροφίμων, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και τις διατροφικές αξίες.

Σε συνεργασία με το Γραφείο Διαχείρισης Στρατηγικών Έργων, η ομάδα αναπτύσσει εφαρμογές συστημάτων ευφυούς κτηνοτροφίας που θα συμβάλουν ουσιαστικά στην αλλαγή της εικόνας της ελληνικής αιγοπροβατοτροφίας. Εξελίσσει εργαλεία που οδηγούν σε μια πράσινη κτηνοτροφία όπως η χρήση βιοδιεγερτών προκειμένου να προβούν στην ομαλή αντικατάσταση αγροχημικών. Η μέριμνα των ζωοτεχνών της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής για την υγεία και ευζωία των ζώων βρήκε απόλυτα σύμφωνα τα μέλη της ομάδας και έτσι, με τη χρήση αισθητήρων διοξειδίου του άνθρακα και μεθανίου, βελτιστοποιούν τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων στο στάβλο. Τέλος, με την εφαρμογή ενός συστήματος γαλακτομετρήσεων, βοηθούν τον κτηνοτρόφο να αξιοποιήσει με τον κατάλληλο τρόπο το γενετικό υλικό που διαθέτει και κατά επέκταση να βελτιστοποιήσει την παραγωγή του.

Επειδή όμως η γνώση πρέπει να διαχέεται, η Proud Farm σε συνεργασία με την ΑΓΣ δημιούργησαν μια σειρά εκπαιδευτικών βίντεο ώστε να ωφεληθούν και άλλοι κτηνοτρόφοι, κυρίως αυτοί που θέλουν να ασχοληθούν μελλοντικά με την αιγοπροβατοτροφία.

  

Με την προτροπή της Σχολής η ομάδα υπέβαλε αίτηση στην Ελληνική Πρωτοβουλία (*) για τα Venture Impact Awards τα οποία αναγνωρίζουν τις νέες επιχειρήσεις που συνδυάζουν την εμπορική επιτυχία με τη παροχή υποστήριξης ανθρώπων στην Ελλάδα και κατατάχθηκαν στην πρώτη κατηγορία κερδίζοντας 30.000 δολάρια ΗΠΑ.

(*) Η Ελληνική Πρωτοβουλία (THI) είναι ένα παγκόσμιο κίνημα της Ελληνικής Διασποράς και ιδρύθηκε το 2012 από μέλη των παγκόσμιων ελληνικών και φιλελληνικών κοινοτήτων που θέλησαν να ανταποκριθούν στην επιδεινούμενη οικονομική κρίση συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της μακροπρόθεσμης ανάκαμψης της Ελλάδας. Με τον θεσμό αυτό ενθαρρύνουν ταυτόχρονα  τους επιχειρηματίες να δημιουργούν θέσεις εργασίας.

Με τη συνεργασία του SPMO της ΑΓΣ η πρότυπη ομάδα Proud Farm
Με τη συνεργασία του SPMO της ΑΓΣ η πρότυπη ομάδα Proud Farm
Με τη συνεργασία του SPMO της ΑΓΣ η πρότυπη ομάδα Proud Farm
Με τη συνεργασία του SPMO της ΑΓΣ η πρότυπη ομάδα Proud Farm
American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-23 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!