ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /   Ι.ΙΕΚ


Ι.ΙΕΚ Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής

Σπουδές στον αγροδιατροφικό τομέα

Το Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής - που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2018 - προσφέρει σπουδές σε ειδικότητες του αγροδιατροφικού τομέα. Ο αγροδιατροφικός τομέας εξελίσσεται συνεχώς. Η αειφορία του, η ασφάλεια των παραγομένων προϊόντων και η ευζωία των καταναλωτών, συνδέονται με την εφαρμογή τεχνολογιών που προκύπτουν από:

  • την πρόοδο της επιστήμης
  • τις νέες διατροφικές συνήθειες
  • τις αναδυόμενες αγορές σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά
  • την κλιματική αλλαγή και
  • την προστασία του περιβάλλοντος

πληροφορίες

Με ενδιαφέρει,
επικοινωνήστε μαζί μου

Ενημερώθηκα για την πολιτική απορρήτου της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής όπως αυτή αναφέρεται στο www.afs.edu.gr/πολιτικές/ και συγκατατίθεμαι στη χρήση και επεξεργασία των στοιχείων μου για τους σκοπούς ενημέρωσής μου.
Ειδικότητες
Οι σπουδές στην ειδικότητα «Τεχνικός δενδροκομίας και εναλλακτικών δενδρωδών καλλιεργειών» παρέχουν πιστοποιημένες γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές αξίες, απαραίτητες για την επιτυχή ενασχόληση στο χώρο της καλλιέργειας δενδροκομικών ειδών, παραδοσιακών, εναλλακτικών παραγωγικών και καλλωπιστικών.
Οι σπουδές στην ειδικότητα «Τεχνικός Αμπελουργίας & Οινοτεχνίας» παρέχουν πιστοποιημένες γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές αξίες, απαραίτητες για την επιτυχή ενασχόληση στο χώρο της αμπελουργίας και οινοτεχνίας.
Οι σπουδές στην ειδικότητα «Τεχνικός Γαλακτοκομίας – Τυροκόμος» παρέχουν πιστοποιημένες θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές αξίες, απαραίτητες για την επιτυχή ενασχόληση στο χώρο της γαλακτοκομίας και τυροκομίας.
Οι σπουδές στην ειδικότητα «Διαχειριστής γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων» παρέχουν πιστοποιημένες γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές αξίες, απαραίτητες για επιτυχή επαγγελματική εξέλιξη στον συνεχώς αναπτυσσόμενο πρωτογενή αγροδιατροφικό τομέα.
Οι σπουδές στην ειδικότητα «Διαχειριστής συστημάτων εκτροφής αγροτικών ζώων» παρέχουν πιστοποιημένες θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές αξίες, απαραίτητες για την επιτυχή ενασχόληση με την εκτροφή αγροτικών ζώων.
Οι σπουδές στην ειδικότητα «Στέλεχος επιχειρήσεων τυποποίησης, μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων» παρέχουν πιστοποιημένες γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές αξίες, απαραίτητες για την επιτυχή ενασχόληση σε επιχειρήσεις του τομέα δευτερογενούς παραγωγής αγροτικών προϊόντων.
Οι σπουδές στην ειδικότητα «Τεχνικός βιολογικής/οργανικής γεωργίας» παρέχουν πιστοποιημένες θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές αξίες, απαραίτητες για την επιτυχή άσκηση της βιολογικής γεωργίας.
Οι σπουδές στην ειδικότητα «Τεχνικός θερμοκηπίων και καλλιεργειών υπό κάλυψη» παρέχουν πιστοποιημένες θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές αξίες, απαραίτητες για την επιτυχή ενασχόληση με την καλλιέργεια φυτών υπό κάλυψη.
Μάθετε περισσότερα
Εγκαταστάσεις
Το Ι.ΙΕΚ στεγάζεται στο νεόδμητο Εκπαιδευτικό Κέντρο «Αλίκη Περρωτή». Το Κέντρο αποτελείται από τρεις ορόφους 3.500 τ.μ...
Υπηρεσίες
Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες που προσφέρει το Ι.ΙΕΚ.
Υποτροφίες
Το Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής προσφέρει σπουδές σε ειδικότητες του αγροδιατροφικού τομέα.
Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Σας παρουσιάζουμε το εκπαιδευτικό προσωπικό του Ι.ΙΕΚ.
Σπουδές στον αγροδιατροφικό τομέα

Το Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής - που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2018 - προσφέρει σπουδές σε ειδικότητες του αγροδιατροφικού τομέα.

American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-23 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!