Εγγραφές
Εγγραφές

Εάν ενδιαφέρεστε για τα Δευτεροβάθμια προγράμματα της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής πρέπει να συμπληρώσετε την Online Αίτηση Εγγραφής που ακολουθεί και να καταθέσετε επίσης τα ακόλουθα έγγραφα:

Μία Φωτογραφία Ταυτότητας
Επικυρωμένο Αντίγραφο ελέγχου Β’  τριμήνου της Γ’ Γυμνασίου  (εφόσον κάνετε αίτηση για την Α’ Λυκείου) ή
Επικυρωμένο Αντίγραφο ελέγχου Α’  τετραμήνου της Α’ Λυκείου (εφόσον κάνετε αίτηση για την Β’ Λυκείου)
Πιστοποιητικό Ξένης Γλώσσας (εφόσον υπάρχει)

Τα έγγραφα πρέπει να κατατεθούν στο Τμήμα Εγγραφών της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής:

Αμερικανική Γεωργική Σχολή - Τμήμα Εγγραφών
Μαρίνου Αντύπα 12, Τ.Θ. 23, 551 02 Θεσσαλονίκη
Tηλέφωνο:  2310-492-758, 492-870 ~ Fax: 2310-492-864 ~ admissions@afs.edu.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΑΘΗΤΗ / ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΟΝΕΩΝ / ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Διεύθυνση Κατοικίας)
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΑΘΗΤΗ
*Είμαι μαθητής (ή αποφοίτησα)
τάξη του Γενικού Λυκείου
τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου
τάξη της Επαγγελματικής Σχολής
δεν έχω επιλέξει ακόμα
Ναι     Οχι
Δώσε μας κάποιες πληροφορίες για τις ξένες γλώσσες που μαθαίνεις
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ/ΠΤΥΧΙΟ
ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ
Έχω αδέρφια που φοιτούν
  ΟΝΟΜΑ ΑΔΕΡΦΟΥ ή ΑΔΕΡΦΗΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ή ΤΑΞΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Στην ΑΓΣ
Σε άλλο σχολείο
Στην ΑΓΣ
Σε άλλο σχολείο
Στην ΑΓΣ
Σε άλλο σχολείο
Στην ΑΓΣ
Σε άλλο σχολείο
Έχω συγγενείς που αποφοίτησαν από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΓΓΕΝΗ ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ
Σε περίπτωση που η οικογένεια σου ασχολείται με την Γεωργία θα θέλαμε τις ακόλουθες πληροφορίες
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΟΙΚΟΤΡΟΦΟΣ     ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ    
Ναι     Οχι
ΜΜΕ ή Διαδίκτυο
Φίλο / Συγγενή
Μαθητή / Απόφοιτο της ΑΓΣ ή του Κολεγίου Περρωτής
Καθηγητή / Υπάλληλο της ΑΓΣ ή του Κολεγίου Περρωτής
Παρουσίαση ή άλλη εκδήλωση
Άλλο Παρακαλώ προσδιορίστε
Δηλώνω πως τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή καθώς και ότι έχω ενημερωθεί για την Πολιτική Απορρήτου που ακολουθεί η Αμερικανική Γεωργική Σχολή, η οποία θα καλείται εφεξής η «Σχολή», σε συμμόρφωση με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Σχολής (PRIVACY NOTICE).
Δίνω επίσης τη συγκατάθεσή μου να λαμβάνω στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχω δηλώσει, ενημερωτικά δελτία (newsletters) σχετικά με εκδηλώσεις και άλλες δράσεις της Σχολής.
American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!