ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ   /   Κέντρο Ελιάς Krinos
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Κέντρο Ελιάς Krinos

Tο Κέντρο Ελιάς Krinos ιδρύθηκε το 2013, ως μια πρωτοβουλία του Προέδρου της Αμερικανικής Σχολής & Perrotis College Δρα Πάνου Κανέλλη, για να επενδύσει στην παράδοση της καλλιέργειας της ελιάς στη Σχολή και στη θέση της στην ακαδημαϊκή και πρακτική εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα αλλά και για να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες και να προωθήσει την επιτυχία του κλάδου της ελιάς, του ελαιολάδου και των υποπροϊόντων της στην Ελλάδα. Ένας μακροχρόνιος ερευνητικός, εκπαιδευτικός και επιδεικτικός ελαιώνας εγκαταστάθηκε το 2011 για την αξιολόγηση των νέων παραγωγικών συστημάτων μεσαίας, πυκνής και υπέρπυκνης  φύτευσης ελαιοποιήσιμων ποικιλιών που είναι προσαρμοσμένα στη απολυτή μηχανική συγκομιδή. Στο νέο ελαιώνα εγκαταστάθηκαν σύγχρονα συστήματα τεχνολογίας αιχμής για καταγραφή επίγειων και εναέριων μετρήσεων στο σύστημα «έδαφος-φυτό-ατμόσφαιρα».

Το Δεκέμβριο του 2015 εγκαινιάστηκε το νέο κτίριο που περιλαμβάνει ένα μικρής κλίμακας αλλά πλήρως εξοπλισμένο τμήμα με ελαιοτριβείο ψυχρής έκθλιψης, επεξεργασία, αποθήκευση, συσκευασία ελαιολάδου, καθώς και εξοπλισμό ανάλυσης ελαιολάδου και οργανοληπτικής αξιολόγησης ελιάς και ελαιολάδου και μία σύγχρονη αίθουσα για σεμινάρια και διδασκαλία.

Ο Διευθυντής του Κέντρου Δρ. Αθανάσιος Γκέρτσης, συντονιστής ερευνητικών έργων σχετικά με τις φυτεύσεις ελαιώνων πυκνής φύτευσης για μηχανική συγκομιδή, όπως επίσης και καινοτόμων χρήσεων των υποπροϊόντων της ελιάς, πιστεύει πως το Κέντρο Ελιάς Κρίνος (ΚΕΚ) είναι μία ευκαιρία «να εφαρμόσουμε την ολιστική και αειφορική προσέγγιση στην παραγωγή ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς. Θα περιλαμβάνει την αξιολόγηση των αποτυπωμάτων άνθρακα και νερού στον κύκλο ζωής της ελιάς, και την μεταφορά των πληροφοριών αυτών στους παραγωγούς και τους καταναλωτές.  Το ΚΕΚ θα μπορεί να γίνει διαμεσολαβητής καινοτομίας  για την ελιά στην Ελληνική Γεωργία»

Σκοπός του Κέντρου είναι να καλύψει τις ανάγκες και να ενισχύσει τις δραστηριότητες στον ευρύτερο χώρο της παραγωγής ελιάς, ελαιολάδου και υποπροϊόντων της κατεργασίας της στην Ελλάδα. Δρα παράλληλα με τις εξελίξεις στην αγροτική οικονομία, ιδιαίτερα την ανάπτυξη καινοτόμου τεχνολογίας με εφαρμογές στην ελαιοκαλλιέργεια και αξιολογεί τις διεθνείς τάσεις που επηρεάζουν την παραγωγή ενός από τα σημαντικότερα προϊόντα της χώρας.

Οι κύριοι στόχοι του Κέντρου είναι:

 • να προωθήσει την έρευνα σε αειφορικές πρακτικές στα συμβατικά, βιολογικά και ιδιαίτερα στα νεώτερα συστήματα καλλιέργειας ελιάς, με χρήση σύγχρονης τεχνολογίας (Γεωργία Ακριβείας, συστήματα LISA- LowInputSustainableAgriculture, Αειφορική Γεωργία Μειωμένων Εισροών).
 • να αξιοποιήσει τα υποπροϊόντα από τη συνολική παραγωγή ελιάς και ελαιολάδου.
 • να αυξήσει την προστιθέμενη αξία στα προϊόντα ελιά-ελαιόλαδο-δευτερογενή προϊόντα (υποπροϊόντα).
 • να συνεργασθεί με φορείς (παραγωγούς, μεταποιητές, κ.α.) και να υποστηρίξει τις προσπάθειες προώθησης της ελιάς & ελαιολάδου.

Τα Χαρακτηριστικά της Ολιστικής Προσέγγισης του Κέντρου περιλαμβάνουν:

 • Σημαντική μείωση κόστους παραγωγής - με τη μηχανική συγκομιδή και άλλες ειδικές μεταχειρίσεις (άρδευση, λίπανση και φυτοπροστασία με ακρίβεια)
 • Βελτίωση την ποιότητας ελαιολάδου –με την ταχύτερη συγκομιδή και μεταφορά του σε ελαιουργεία, ελάχιστη έκθεση σε συσκευασίες μεταφοράς και επαφή με το έδαφος και ξένες ύλες.
 • Eκπαίδευση – έρευνα – επίδειξη (στα προπτυχιακά (BSc) και μεταπτυχιακά (MSc) προγράμματα Perrotis College και στα άλλα Εκπαιδευτικά Τμήματα της Σχολής)
 • Χρησιμοποίηση υποπροϊόντων ελαιοτριβείων και κλαδιών, ως εδαφοβελτιωτικό,  πτηνοτροφή και καύσιμη ύλη.
 • Εκτίμηση του αποτυπώματος άνθρακα (Carbon Footprint),  του υδατικού αποτυπώματος (WaterFootrpint) και της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (Life  Cycle Assessment)  της καλλιέργειας με  αναγραφή στην ετικέτα, ως απόδειξη της αειφορικής αποτελεσματικότητας.
 • Εκτίμηση γευσιγνωστικών χαρακτηριστικών ελιάς και ελαιολάδου, για προστιθέμενη αξία προϊόντος - αναγραφή στην ετικέτα.
 • Αξιολόγηση και χρήση φαινολών στο ελαιόλαδο και στην υγρή και στερεά φάση της ελαιόπαστας, για φαρμακευτική και καλλυντική χρήση.
 • Έρευνα αγοράς για προώθηση προϊόντων ελιάς και ελαιολάδου.
 • Ολοκληρωμένη διαχείριση – πιστοποιημένες διαδικασίες-ιχνηλασιμότητα.

Το Κέντρο Ελιάς Κρίνος έχει συνάψει αρχικά συμφωνητικό Συνεργασίας με το Olive Center, του Πανεπιστημίου Davis, στην Καλιφόρνια, ΗΠΑ (UC Davis Olive Center) και άλλες συνεργασίες με Ελληνικά και Διεθνή Ιδρύματα, φορείς, επιχειρήσεις και ελαιοκαλλιεργητές.

Είναι το μοναδικό ίδρυμα στην Ελλάδα, όπου διενεργείται μακροχρόνια έρευνα και αξιολόγηση των νεώτερων συστημάτων γραμμικής καλλιέργειας ελιάς σε πυκνές και υπέρπυκνες φυτεύσεις, προσαρμοσμένες στη μηχανική συγκομιδή και έχει πραγματοποιήσει Διεθνές Συνέδριο το 2014 για συναφή θέματα. Επίσης, προγραμματίζεται Διεθνές Συνέδριο με θέμα την Επιτραπέζια Ελιά, στις 23-25 Μαΐου 2018 στις εγκαταστάσεις της Σχολής.

Σημαντικές εφαρμογές Γεωργίας Ακρίβειας έχουν πραγματοποιηθεί στον ελαιώνα του Perrotis College, π.χ. η πρώτη εφαρμογή ψεκασμού στην Ελλάδα, με drone (Σύστημα μη Επανδρωμένου Αεροσκάφους, ΣΜηΕΑ), εφαρμογή συστημάτων Μειωμένων Εισροών άρδευσης και λίπανσης, καταγραφή  και χαρτογράφηση της παραλλακτικότητας εδάφους και δένδρων, κ.α.

Το Κέντρο διοργανώνει Ενημερωτική Ημερίδα κατά τη διάρκεια της μηχανικής συγκομιδής σε ετήσια βάση.

Για να διαβάσετε την ενημερωτική αφίσα, πατήστε εδώ.
Για υλικό σχετικά με τις δράσεις του Κέντρου επισκεφτείτε την αγγλική σελίδα εδώ.

Σχετικές δημοσιεύσεις:
Agrenda

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Δρα. Αθανάσιο Γκέρτση, +30-2310 492 816, agerts@afs.edu.gr ή olivecenter@afs.edu.gr.

American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-23 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!