ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /   Επαγγελματικό Λύκειο   /   Projects Επιχειρηματικότητας
Επαγγελματικό Λύκειο
Projects Επιχειρηματικότητας

Ομάδες μαθητών, υπό την εποπτεία συμβούλου καθηγητή, σχεδιάζουν μια καινοτόμο επιχειρηματική ιδέα, συντονίζουν συγκεκριμένες δράσεις, μαθαίνουν, παράγουν, εμπορεύονται και αξιολογούν τα οικονομικά αποτελέσματα των προσπαθειών τους.

Ομάδα επιχειρηματικότητας – “Εικονική επιχείρηση”
Οι μαθητές δημιουργούν τη δική τους εταιρεία και κατανοούν τα στάδια λειτουργίας της. Μέσα από τη βιωματική αυτή εμπειρία, μαθαίνουν πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις κλίσεις και τα ταλέντα τους για να στήσουν και να λειτουργήσουν σωστά την επιχείρηση που δημιούργησαν. Δουλεύοντας ως εταιρεία, οι μαθητές εκλέγουν τους διευθυντές τους, μαθαίνουν τις αρμοδιότητες των διαφόρων τμημάτων μίας επιχείρησης, επιλέγουν το προϊόν που θα κατασκευάσουν και συντάσσουν το επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας. Οι μαθητές παράγουν και πωλούν το προϊόν τους, μαθαίνοντας τεχνικές πωλήσεων.

Ομάδα εκτροφής σαλιγκαριών
Οι μαθητές εκπαιδεύονται και συμμετέχουν στη διαδικασία εκτροφής σαλιγκαριών στο εκπαιδευτικό εκτροφείο της Σχολής και πραγματοποιούν εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επιχειρήσεις εκτροφής σαλιγκαριών. Τους χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης ή πιστοποιητικό τεχνίτη σαλιγκαροτροφίας.

Ομάδες εκτροφής κοτόπουλων
α. Εκτροφή broiler (κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής)
Οργανώνονται δύο εκτροφές το χρόνο. Η πρώτη από τη Γ΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. (περίοδος Σεπτεμβρίου - Νοεμβρίου) και η άλλη από την Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. (περίοδος Φεβρουάριος - Απρίλιος). Οι μαθητές εκτρέφουν κοτόπουλα σε κοτέτσι της Σχολής για 45 περίπου ημέρες, τα οποία σφάζονται στο Κέντρο Τεχνολογίας & Επεξεργασίας Κρέατος υπό την εποπτεία κτηνιάτρου του Δημοσίου, συσκευάζονται από τους μαθητές και διατίθενται στο προσωπικό της Σχολής.

β. Εκτροφή πουλάδων αυγοπαραγωγής 30 ημερών.
Οι μαθητές της Α’ τάξης αγοράζουν από το εκκολαπτήριο της Σχολής πουλάδες ημέρας, τις εκτρέφουν για 4 εβδομάδες και τις διαθέτουν σε γονείς, συγγενείς και φίλους τους, μία εβδομάδα πριν από το Πάσχα. Τα έσοδα από τις πωλήσεις των πουλάδων ενισχύουν τα ταμεία των τάξεών τους.

Ομάδες παραγωγής και διάθεσης λαχανικών
α. Κάθε χρόνο, οι μαθητές των τριών τάξεων αγοράζουν τους σπόρους και τα φυτά, σπέρνουν και φυτεύουν στο έδαφος ή σε υδροπονικό υπόστρωμα, ποτίζουν, σκαλίζουν και εφαρμόζουν μεθόδους φυτοπροστασίας. Αναλαμβάνουν τη συγκομιδή και την πώληση των προϊόντων τους και το κέρδος της προσπάθειάς τους προστίθεται στο ταμείο της κάθε τάξης.

β. Οι μαθητές της Β’ τάξης εκπαιδεύονται στον πολλαπλασιασμό φυτών, αγοράζουν και σπέρνουν τους λαχανοκομικούς σπόρους, μεταφυτεύουν τα σπορόφυτα και συμμετέχουν στην τελική διάθεση των φυτών.

American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram
 
© 2017 American Farm School