ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Στα πλαίσια του προγράμματος «New Agriculture for a New Generation: Recharging Greek Youth to Revitalize the Agriculture and Food Sector of the Greek Economy» που χρηματοδοτείται από το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, η Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης υλοποιεί τη δράση κατάρτισης νέων για την ενασχόληση με τον Εναλλακτικό Τουρισμό (Alternative Tourism).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Θεσσαλονίκη
Βόλο
Ιωάννινα
*Άκουσα για την Αμερικανική Γεωργική Σχολή και το Κολέγιο Περρωτής από:
Παρακαλώ προσδιορίστε
Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που υπάρχουν στην αίτησή μου για ένταξη στους ωφελούμενους του προγράμματος είναι αληθή.
Επίσης δεν έχω καμία αντίρρηση να δημοσιευτεί το ονοματεπώνυμο, η ιδιότητά μου και η έδρα μου στην λίστα ωφελούμενων όπως και οπτικοακουστικό υλικό που θα συλλέγεται κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του προγράμματος και θα αφορά στις επιμέρους εκπαιδευτικές δράσεις του.
American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram
 
© 2017 American Farm School