Υπηρεσίες για Ιδιώτες & Επιχειρήσεις
Συνεχίζεται το επιδεικτικό έργο εφαρμογής σκευάσματος υδρολυμένης πρωτεΐνης ΑΜΙΝΟ-16 σε καλλιέργειες μηλιάς και κερασιάς στην ευρύτερη περιοχή της Έδεσσας.
American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram
 
© 2017 American Farm School