ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Κέντρο Ελιάς Krinos

Tο Κέντρο Ελιάς Krinos ιδρύθηκε το 2013, ως μια πρωτοβουλία του Προέδρου της Αμερικανικής Σχολής & Perrotis College Δρα Πάνου Κανέλλη, για να επενδύσει στην παράδοση της καλλιέργειας της ελιάς στη Σχολή και στη θέση της στην ακαδημαϊκή και πρακτική εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα αλλά και για να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες και να προωθήσει την επιτυχία του κλάδου της ελιάς, του ελαιολάδου και των υποπροϊόντων της στην Ελλάδα. Ένας μακροχρόνιος ερευνητικός, εκπαιδευτικός και επιδεικτικός ελαιώνας εγκαταστάθηκε το 2011 για την αξιολόγηση των νέων παραγωγικών συστημάτων μεσαίας, πυκνής και υπέρπυκνης  φύτευσης ελαιοποιήσιμων ποικιλιών που είναι προσαρμοσμένα στη απολυτή μηχανική συγκομιδή. Στο νέο ελαιώνα εγκαταστάθηκαν σύγχρονα συστήματα τεχνολογίας αιχμής για καταγραφή επίγειων και εναέριων μετρήσεων στο σύστημα «έδαφος-φυτό-ατμόσφαιρα».

Το Δεκέμβριο του 2015 εγκαινιάστηκε το νέο κτίριο που περιλαμβάνει ένα μικρής κλίμακας αλλά πλήρως εξοπλισμένο τμήμα με ελαιοτριβείο ψυχρής έκθλιψης, επεξεργασία, αποθήκευση, συσκευασία ελαιολάδου, καθώς και εξοπλισμό ανάλυσης ελαιολάδου και οργανοληπτικής αξιολόγησης ελιάς και ελαιολάδου και μία σύγχρονη αίθουσα για σεμινάρια και διδασκαλία.

Ο Διευθυντής του Κέντρου Δρ. Αθανάσιος Γκέρτσης, συντονιστής ερευνητικών έργων σχετικά με τις φυτεύσεις ελαιώνων πυκνής φύτευσης για μηχανική συγκομιδή, όπως επίσης και καινοτόμων χρήσεων των υποπροϊόντων της ελιάς, πιστεύει πως το Κέντρο Ελιάς Κρίνος (ΚΕΚ) είναι μία ευκαιρία «να εφαρμόσουμε την ολιστική και αειφορική προσέγγιση στην παραγωγή ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς. Θα περιλαμβάνει την αξιολόγηση των αποτυπωμάτων άνθρακα και νερού στον κύκλο ζωής της ελιάς, και την μεταφορά των πληροφοριών αυτών στους παραγωγούς και τους καταναλωτές.  Το ΚΕΚ θα μπορεί να γίνει διαμεσολαβητής καινοτομίας  για την ελιά στην Ελληνική Γεωργία»

Το Κέντρο Ελιάς Κρίνος στοχεύει στην ίδρυση ενός δικτύου ελαιοπαραγωγών που ενδιαφέρονται για νέες και αειφορικές μεθόδους παραγωγής, όπως επίσης και καταναλωτών, ερευνητών, σπουδαστών και στελεχών επιχειρήσεων για περαιτέρω προώθηση της ελιάς και ελαιολάδου. Στόχο αποτελεί και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την επιχειρηματικότητα και το εξαγωγικό μάρκετινγκ σε Έλληνες παραγωγούς ελαιολάδου και ελιάς και σε επιχειρήσεις.

Το Κέντρο Ελιάς Κρίνος έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με το Olive Center του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Davis (HΠΑ) για συνεργασία στο επίπεδο της έρευνας και της διδασκαλίας, από τις καλλιεργητικές φροντίδες μέχρι την μεταποίηση, το μάρκετινγκ και τις χρήσεις στα υποπροϊόντα της ελιάς.

Για την προώθηση του Κέντρου Ελιάς Κρίνος του Perrotis College, ο Σύλλογος Φίλων της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής έχει διοργανώσει αρκετές εκδηλώσεις τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη, σε μια εκ των οποίων έδωσαν το παρόν οι διευθυντές και των δύο Κέντρων, Δρ. Γκέρτσης και ο Dr. Dan Flynn. Επιπλέον, η παρουσίαση του Κέντρου έχει γίνει σε αρκετές πόλεις της Ελλάδος, σε Διεθνή συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις. 

Το Κέντρο διοργανώνει Ενημερωτική Ημερίδα κατά τη διάρκεια της μηχανικής συγκομιδής σε ετήσια βάση.

Για να διαβάσετε την ενημερωτική αφίσα, πατήστε εδώ.
Για υλικό σχετικά με τις δράσεις του Κέντρου επισκεφτείτε την αγγλική σελίδα εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Δρα. Αθανάσιο Γκέρτση, +30-2310 492 816, agerts@afs.edu.gr ή olivecenter@afs.edu.gr.

American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram
 
© 2017 American Farm School